Green & Protect

Ett mer hållbart plåster som andas

  • Plåster med extra stark häftförmåga
  • Tillverkade av naturligt utvunna fibrer*
  • 100% klimatneutraliserad produkt**
Utskrift

Hansaplast Green & Protect

Green & Protect är vårt första steg mot ett mer hållbart sårskydd. Det innovativa plåstret kombinerar miljövänliga material och erbjuder samtidigt pålitlig Hansaplastkvalitet. Vi har ansträngt oss för att identifiera mer hållbara material för huvudkomponenterna i vårt gröna plåster. 

*Sårdynan och baksidan av våra mer hållbara plåster, är tillverkade av naturligt utvunna fibrer och är helt biologiskt nedbrytbara. Alla material med botaniskt ursprung kommer från FSC®-certifierade skogar (Beiersdorf FSC®-licensnummer är FSC® N003710). 

**Den el som används i produktionsprocessen kommer från 100 % förnybara källor. Alla kvarstående utsläpp kompenseras genom certifierade skogsplanteringsprojekt.

Våra gröna Green & Protect plåster har en extra stark vidhäftning, samtidigt som de är vattenavvisande och hållbara. Den icke-stickande sårplattan dämpar och skyddar såret.

Plåstren finns som:

  • strips i olika storlekar, som täcker runt om hela såret
  • förband som kan klippas till önskad storlek.

Bacteria Shield

Hansaplast Bacteria Shield-plåster bildar en skyddande barriär som hindrar 99 % av bakterierna från att komma i kontakt med såret. Läs mer om hur vår Bacteria Shield fungerar: Skydda mot infektioner med Hansaplast Bacteria Shield-plåster

Bakteriesköld

Dermatologiskt godkänd

  • Vattenavvisande och hållbart material.
  • Hudkompatibilitet dermatologiskt godkänd.

 

 

Logotyp
Latexfri

Skogsplanteringsprojektet

Våra Green & Protect-produkter är till 100 % klimatneutrala genom koldioxidkompensation via certifierade skogsplanteringsprojekt. Det utvalda projektet ligger i den kinesiska provinsen Guizhou och omfattar totalt 23 700 hektar tidigare obrukbar mark. Syftet med projektet är att bidra till att mildra klimatförändringarna genom att fånga upp koldioxid i atmosfären under biomassans tillväxt och samtidigt bidra till lokal hållbar utveckling, bevarande av miljön och den biologiska mångfalden samt förbättring av jordkvaliteten. All skogsplantering genomförs i samarbete med de lokala bykommittéerna och byborna med deras fulla samtycke. De träd som planteras är huvudsakligen inhemska arter som Massontall, Kinatall, Cypresser och Pinus Yunnanensis.

Gör så här

Spraya
Att rengöra sår från smuts och bakterier är ett viktigt första steg för en bra läkning. För att förebygga infektioner finns Hansaplasts sårrengöring, Hansaplast Wound Spray. Spraya såret med ca 10 cm avstånd på hela sårområdet. Upprepa om det behövs och torka sedan försiktigt såret och runt omkring.

Viktigt: Små sår slutar snabbt att blöda. Om blödningen fortsätter, applicera fler gasbindor på såret, fortsätt att hålla ett hårt tryck över såret och sök medicinsk rådgivning.
Plåstra om
I nästa steg är det viktigt att skydda såret från yttre påverkan, till exempel mot smuts och bakterier. Det skapar bättre förutsättningar för en ostörd läkning.

Skydda ditt sår med Hansaplats Green & Protect plåster som är mer hållbara och andas. Kontrollera såret och byt ut plåstret eller plåstren dagligen, eller enligt läkarens rekommendation. 
Lägg på salva.
Hjälp ditt sår att läka säkert, snabbt och med en minskad risk för ärrbildning. Applicera Hansaplast sårläkande kräm regelbundet tills ditt sår har läkt helt. Applicera försiktigt en tunn film en till två gånger per dag. Se till att öppningen på tuben inte kommer i kontakt med ditt sår. Upprepa regelbundet tills såret har läkt helt.

Hansaplast Wound Healing Ointment kan användas på öppna, mindre ytliga sår under alla stadier av läkningsprocessen. Om det behövs kan såret täckas med ett Hansaplats Green & Protect plåster, sårförband eller med en kompress.
Produkt Typ Storlek Antal
Green & Protect
1 m x 6 cm
(förbandslängd)
10 cm x 6 cm
10 stycken
Green & Protect
20 Strips
(sorterade)

22 x 72 mm
30 x 72 mm
14 Strips
6 Strips

Vanliga frågor

Vad händer om mitt sår blir infekterat och svullnar upp?
Du bör kontakta en läkare om du känner igen tecken på infektion. Detta är inte bara förekomst av sårvätska utan även svullnad, rodnad, värme, smärta, klåda eller sveda. Vid infektion behöver såret medicinsk vård och särskild medicinsk behandling.
Vilka Hansaplast-plåster är miljövänliga?
Vårt Green & Protect-sortiment är vårt mest miljövänliga plåstersortiment där vi har tittat på alla komponenter i produkten och undersökt mer hållbara alternativ. Trots detta förbinder vi på Hansaplast oss till att arbeta kontinuerligt för att maximera prestandan i vårt sortiment samtidigt som vi minimerar vårt miljö- och klimatavtryck. Detta omfattar hela vårt sortiment av sårvårdsprodukter, eftersom de senaste och framtida anpassningarna av våra produkter alltid utvärderas för att bidra till vår övergripande hållbarhetsambition. Det är därför som till exempel våra plåster tillverkas i vår fabrik med 100 % el från förnybara källor. Dessutom finns produkterna sedan 2021 i lättare vikbara lådor som är utformade för stor möjlighet till återvinning, för att spara papper och för att stödja en cirkulär ekonomi.

De pappers- eller kartongförpackningar som används är FSC®-certifierade (Beiersdorfs FSC®-licensnummer är FSC® N003710) och dessutom har vi tagit bort plasten från de flesta av våra förslutningsfickor. Vi arbetar kontinuerligt för att göra alla våra produkter mer hållbara och har ambitiösa mål att uppnå i framtiden. Du kan läsa mer om våra ansträngningar och resultat i artikeln "Vårt engagemang för hållbarhet".
Är alla delar av Green & Protect plåstret hållbara?
När vi såg över de viktigaste komponenterna i plåstret identifierade vi mer hållbara material för vårt Green & Protect-sortiment. Underlagsmaterialet är tillverkat av ett vävt tyg med 100 % viskosfiber. Viskosfibrerna är av botaniskt ursprung (trä) och tillverkade av förnybara resurser, de är FSC®-certifierade (Beiersdorfs FSC®-licensnummer är FSC® N003710) och helt biologiskt nedbrytbara i sötvatten.

Vårt nya sårskydd är helt tillverkat av naturligt framställda fibrer som är biobaserade och biologiskt nedbrytbara. Dessutom är pappret som används i vår släppfilm FSC®-certifierat (Beiersdorf FSC®-licensnummer är FSC® N003710) för att maximera hållbar anskaffning, medan silikonbeläggningen är biomassabaserad, vilket innebär att råvarorna som används i produktionen produceras av biometanol som tillverkas av förnybara råvaror. Limmet är det enda elementet som ännu inte har fått några hållbarhetsförbättringar, eftersom det för närvarande inte finns något miljövänligt substitut.

Vi letar kontinuerligt efter nya alternativ för att öka hållbarhetsnivån ytterligare utan att kompromissa med våra produkters prestanda och säkerhet.
Varför kommer Green & Protect-plåster i en brun vikbar låda?
Vi har tittat på alla komponenter i vårt GREEN & PROTECT-sortiment, inklusive förpackningen. Vår vikbara låda är tillverkad av 93 % återvunnen kartong som också kan återvinnas i slutet av produktens livscykel. Materialet lämnas oblekt, vilket förklarar den bruna färgen på lådan och kommer med lägsta möjliga vikt för det använda materialet.
Hur fungerar klimatneutralisering genom skogsplanteringsprojekt?
Kolet cirkulerar i ett kretslopp, som består av atmosfären, växten, växtstråna och jorden. Avskogning bryter detta kretslopp med en mängd negativa effekter. Att plantera träd är ett effektivt sätt att vända dessa effekter och ta bort kol från atmosfären under flera decennier. Koldioxid som tas från den omgivande atmosfären är det viktigaste inslaget i alla växters fotosyntesprocess. Utgången är vatten, syre och kolhydrater. De sistnämnda byggs in i växtens fibrer och binder därmed kol i växtens biomassa.