Användningsvillkor

1. Personuppgifter

Läs vår juridiska policy om datasekretessfrågor.

2. Uppdateringar om användningsvillkoren

På grund av kontinuerliga tekniska och juridiska innovationer måste vi ibland komplettera och/eller uppdatera de befintliga användningsvillkoren. Varje gång du besöker vår webbplats ska du därför kontrollera när den senaste versionen överförts. Den senaste uppdateringen gjordes i augusti 2010.

3.Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats inklusive men inte begränsat till texter, bilder, grafik och ljud- eller videofiler tillhör oss om inget annat uttryckligen anges. (Notera i detta sammanhang texten om hyperlänkar i nr 3.) Detta upphovsrättsskyddade innehåll får enbart användas, om inte uttryckligt tillstånd erhållits, för privat och ej för offentlig eller kommersiell användning (hämtningar, återgivningar etc.). Ändringar, översättningar eller annan redigering eller bearbetning av innehållet får enbart göras med skriftligt förhandsgodkännande från Beiersdorf AG.

Obehörig användning eller missbruk av registrerade varumärken eller logotyper för Beiersdorf AG är förbjuden.
 

Observera att intrång i vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan få civilrättsliga och/eller straffrättsliga följder.

4. Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser från andra leverantörer. Beiersdorf AG känner inte till innehållet på webbplatser från tredje part och tar inget ansvar och lämnar ingen garanti för olagligt innehåll eller andra juridiska intrång på webbplatser från tredje part. Beiersdorf AG tar dock omgående bort länkar eller innehåll om det kommer till vår kännedom att de/det bryter mot tillämpliga lagar.

Denna webbplats är utformad för att ge allmän information och den ersätter under inga omständigheter läkares eller annan sjukvårdspersonals råd. Kontakta en läkare eller specialist för sådana råd. Beiersdorf AG tar inget ansvar för åtgärder som vidtas baserat på den information som finns på denna webbplats.

Användning av denna webbplats och hämtning av data sker på användarens egen risk. Beiersdorf AG tar inget ansvar för skador, framför allt på datafiler, maskinvara och/eller programvara som tillhör användaren, till följd av en sådan åtgärd. Ansvaret för avsiktlig och grov försumlighet påverkas inte.

5. Avslutande villkor

Om någon del av dessa villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller omöjlig att tillämpa i någon lagstiftning förblir övriga villkor gällande eller tillämpningsbara i denna lagstiftning.

Kontakta oss om du vill anmäla lagbrott rörande våra webbplatser.

 
Beiersdorf AG
Unnastrasse. 48
20253 Hamburg
Tyskland
Telefon: +49 40 4909-0
E-post