Cloud cover rainforest

Vårt engagemang för hållbarhet – Hur vi lever upp till vårt ansvar för människor och planeten

4 min. läsning
Visa mer

Våra produkter har behandlat sår i generationer. Vi hoppas att detta kommer att fortsätta i kommande generationer. Vi är dock mycket medvetna om det ökande antalet miljömässiga och sociala utmaningar som vår värld står inför idag. Vi alla - och globala företag framför allt - har en skyldighet att säkra en livskraftig framtid för våra barn och barnbarn. På Hansaplast är vi fast beslutna att göra vår del. Vi finns här för dig. Dagens planet, morgondagens framtid.

Vi har gjort ett stort engagemang för hållbarhet och strävar alltid efter att göra mer. I den här artikeln kommer vi att lyfta fram vårt engagemang för hållbarhet och belysa de framsteg vi har gjort hittills samt de ambitiösa mål vi är fast beslutna att uppnå i framtiden. 

Vad betyder hållbarhet för Hansaplast?

Image
Hållbar markanvändning är ett av våra sju fokusområden för att skydda miljön.

Vårt engagemang för hållbarhet är stort. Vi på Hansaplast har ett flertal principer som vägleder oss i vårt arbete med att förbättra miljön och arbeta brett med hållbarhet. Vår hållbarhetsagenda CARE BEYOND SKIN för vårt moderbolag, i FN:s Global Compact. Vårt fokus ligger på miljön, konsumenterna och samhället. Vi utvärderar ständigt  hur vi kan göra våra produkter mer hållbara.

Ny utveckling och innovation har gjort det möjligt för oss att göra genomgripande förändringar med betydande miljöförbättringar. Hansaplast hållbarhetsagenda strävar  efter att främja socialt hållbara metoder. Vi på Hansaplast vill säkerställa att anställda, längs hela vår värdekedja, respekteras, uppskattas och att mänskliga rättigheter följs. Dessutom är vi för ett inkluderande samhälle där alla har en plats.


Åtgärder för att skapa hållbara produkter och förpackningar

Image
På Hansaplast strävar vi efter att skapa en mer hållbar framtid – för miljön, samhället och våra kunder.

På Hansaplast har vi redan tagit stora steg framåt när det gäller hållbarheten av våra produkter, förpackningar och verksamheter. Dock vet vi att det fortfarande är en lång väg kvar att gå. Ytterligare åtgärder behövs, och det snart. Nedan följer en sammanfattning av våra framgångar hittills, våra åtaganden för de kommande åren och våra mål för framtiden.

Tack vare Beiersdorf miljöstrategi, har vi från 2012 till 2019:

 • minskat de energirelaterade CO2-utsläppen från produkttillverkning med 41 %
 • gjort att minst 55 % av försäljningen kommer från produkter med mindre miljöpåverkan
 • idag kommer 100 % el från förnybara energikällor (från och med 2019)

Tack vare våra nya nya lättare och vikbara förpackningar kan vi idag spara 106 ton papper varje år, vilket motsvarar vikten av 18 vuxna afrikanska elefanter. Förpackningarna är dessutom utformade för maximal miljökompatibilitet. Vårt papper och vår kartong är 100 % FSC-certifierade. Vi har också tagit bort plasten från våra förslutningsfickor, vilket sparar 83 ton plast varje år. Denna siffra motsvarar en remsa plåster runt jorden – 13,5 gånger!

Med utgångspunkt i våra framsteg hittills, har vi gjort betydelsefulla förändringar för de nästkommande åren, i syfte att stödja konceptet cirkulär ekonomi:

 • Vårt moderbolag Beiersdorf har som mål att använda minst 30 % återvunnet plastmaterial i sina plastförpackningar senast 2025. Vi på Hansaplast kommer att dra vårt strå till stacken för att genomföra denna förändring.
 • Alla våra produktförpackningar (plåster och annat) kommer att vara ännu mer hållbara senast 2025. Det vill säga: påfyllningsbara, återanvändbara eller återvinningsbara.

  Vi kommer även sträva efter att se till att våra produkter är fria från animaliska material (ADM), mikroplaster, mineralolja, Keramer, Kolofonium och fluorkarboner senast 2025.

Även om det finns ett brådskande behov av omedelbara konkreta åtgärder, kommer de miljöutmaningar vi ställs inför inte kunna lösas över en natt. Det kommer att krävas årtionden av ansträngningar och en långsiktig vision för framtiden, för att ställa om. På längre sikt har vi på Hansaplast åtagit oss följande:

 • En 30-procentig minskning av utsläppen i värdekedjan
 • En 30-procentig minskning av avfallet i verksamheten 
 • En 50-procentig minskning i användandet av fossilbaserad nyplast.

På Hansaplast är vi medvetna om hur omfattande vår utmaning är. Men vi vill ta vårt ansvar för människor och för planeten. Det är av denna anledning, och i kommande generationers intresse, som vi har tagit på oss så ambitiösa åtaganden.

Hansaplast arbetar med hållbarhet genom vår hållbarhetsagendan CARE BEYOND SKIN

Hansaplast är en del av Beiersdorf, ett globalt hudvårdsföretag med en global strategi för hållbarhet. Genom detta är hållbarhet djupt rotat i vår företagskultur och en nyckelfaktor i våra beslutsprocesser. Från och med 2020 är miljöfrågor en integrerad del av Beiersdorfs C.A.R.E.+ företagsstrategi.

Beiersdorfs nya hållbarhetsagenda, CARE BEYOND SKIN, fokuserar på tre områden: miljö, samhälle och konsumenter. Vi har identifierat sju fokuspunkter inom dessa områden i syfte att kunna koncentrera våra insatser framöver. Dessa är:

Miljö

 • För en klimatpositiv framtid
 • För helt cirkulära resurser
 • För hållbar markanvändning
 • För regenerativa vattenmiljöer

Samhälle

 • För anställda längs hela vår värdekedja
 • För ett inkluderande samhälle

Konsumenter

 • Våra konsumenters hälsa och välbefinnande kommer vi arbeta med under de kommande åren.

Vi kommer att sätta mål för att kunna mäta våra framsteg. Hansaplast som företag vill bidra till en positiv förändring på global nivå. Vi är mer passionerade och beslutna än någonsin att ta tag i våra hållbarhetsmål och bidra till en bättre värld.

Relaterade artiklar

Relaterade produkter