Sårläkningens fysiologi

Sårläkningen börjar med koagulering av blod som stoppar blödningen och stänger såret provisoriskt. Exudationsfasen karakteriseras av inflammation och ödem. Sårvätska (exudat) innehåller en rad olika nödvändiga substanser, till exempel enzymer, tillväxtceller och celler som krävs för ostörd läkning.

Regeneration och proliferation av nya celler sker i granuleringsfasen. Den nybildade vävnaden fyller i såret underifrån och är ljusröd. Sårläkningsprocessen avslutas av att ett nytt hudlager byggs upp utifrån sårets kanter (epitelisering) och stänger såret.

Skärsår: av kraftig påverkan (t.ex. när man skär bröd), blöder ofta, med lätt brustna sårkanter.

Laceration: av för stor expansion och påfrestning av vävnaders elasticitet, lämnar oregelbundna sårkanter, ofta långsammare läkning och tendens till ärrbildning. Större lacerationer kräver kirurgiska ingrepp och stängning med suturer.

Skrubbsår: bortnötning av det övre hudlagret, oftast ofarliga men kontamineras ofta. Större skrubbsår kan vara mycket smärtsamma eftersom skadan ofta drabbar de nervändar som ligger under huden.

Experter på plåsterteknik

Hansaplast har långvarig erfarenhet av plåsterteknik och är ett av världens ledande plåstermärken. Experterna på vårt forskningscenter i Hamburg har tillsammans mer än 100 års erfarenhet av plåsterteknik, sårvård och behandling av hudskador. De arbetar nära tillsammans med ledande sjukvårdsexperter och ligger i framkant när det gäller vetenskaplig utveckling och teknik. Detta garanterar tillförlitliga och effektiva produktinnovationer.

Hansaplasts produkter uppfyller högt ställda krav på effektiva produkter av hög kvalitet som är skonsamma för huden.

Hansaplast är ledande inom sårvårdsprodukter som både är effektiva och säkra samt håller hög kvalitet och uppfyller medicinska krav. Företaget erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter som gör märket till förstahandsvalet för miljontals människor över hela världen.

The role of a plaster in wound healing

Även vanliga småsår kan bli infekterade. Många olika faktorer påverkar sårläkningen och infektionsrisken, bland annat vilken slags och mängden bakterier det utsätts för samt typ av sår och dess placering. Andra viktiga faktorer är ålder, andra sjukdomar, t.ex. sämre blodcirkulation och diabetes, eller medicinsk behandling, t.ex. steroider.

Plåsterteknik

Beroende på var såret sitter finns det alternativ med perfekt plåsterteknik, form, storlek, material eller fästförmåga som är specialanpassade för unika behov. Det finns plåster i olika storlekar eller för tillklippning, så att önskad form, storlek och täckning kan uppnås.
Hansaplast har ett brett urval av universella och högteknologiska lösningar för behandling av de flesta mindre skador. För mer information se: Information om förband.