Fuktig sårläkning

Generellt

a. Vad är fuktig sårläkning?

Principen med fuktig sårläkning föddes 1962 när George D. Winter upptäckte att epiteliseringen (sårstängningsprocessen) sker dubbelt så snabbt i en fuktig miljö som under en sårskorpa. Idag är principen med fuktig sårläkning generellt accepterad inom medicinen, och många produkter har utvecklats för läkning av kroniska sår via fuktig sårbehandling.

Hur kan fuktig sårläkning hjälpa till att läka sår snabbare och snyggare?

Att täcka ett sår med en produkt för fuktig sårläkning leder till en optimal sårmiljö som

- skapar gynnsammast tänkbara förhållanden för sårstängning (epitelisering), bildande av ny vävnad och för immunförsvaret
- lämnar läkningsprocessen ostörd och säkerställer snabbare läkning
- förhindrar att sårskorpor bildas och optimerar cellmigration och reducerar risken för ärrbildning.

Varför fukt?

Att låta sår läka i en fuktig miljö har många fördelar. De tre största fördelarna:

1. Optimering av sårläkningsprocessen
Fuktig sårbehandling hjälper till att skapa och bibehålla optimala förhållanden för sårläkning och celltillväxt. Sårexudatet fungerar som ett transportmedel för många bioaktiva molekyler som samordnar bildandet av ny vävnad. Celler växer, delar sig och migrerar snabbare, vilket gör att sårläkningsprocessen optimeras.

2. Snabbare läkning
Kliniska studier bevisar att sårläkningsprocessen sker snabbare i en fuktig sårmiljö*.

* Wigger-Alberti W et al., Journal of Wound Care 2009; 18(5):208-14

 

När sårförhållandena optimeras sker celltillväxten snabbare, detsamma gäller bildandet av ny vävnad. Detta påskyndar sårläkningen med upp till 50 %!

3. Förhindrar ärrbildning och ger snyggare läkning
I en fuktig sårmiljö bildas ingen sårskorpa som hämmar bildandet av ny vävnad. Om sår får läka utan sårskorpa och sårläkningsprocessen förblir ostörd, minskar risken för ärrbildning och såret läker snyggare.

Hydrokolloidteknik

Vad är det?

Hydrokolloidförband ger snabbare och bättre sårläkning eftersom de skapar en fuktig sårmiljö som optimerar läkningen och reducerar risken för ärrbildning. De bäddar även in såret, vilket gör att smärta och tryck lindras. Hydrokolloidmatrisen är extra flexibel samt vattentät, samtidigt som den andas och släpper igenom fukt. Dessutom är den mycket skonsam mot känslig hud.

Hur fungerar det?

Hydrokolloidförband ger snabbare och bättre sårläkning eftersom de skapar en fuktig sårmiljö som optimerar läkningen och reducerar risken för ärrbildning. De bäddar även in såret, vilket gör att smärta och tryck lindras. Hydrokolloidmatrisen är extra flexibel samt vattentät, samtidigt som den andas och släpper igenom fukt. Dessutom är den mycket skonsam mot känslig hud.