Tejpa så här

Smärta eller skador ska inte påverka dig
när du motionerar: Läs mer om hur tejpning
och bandage kan underlätta