Skärsår på fingrar och händer och skrubbsår på knäna

Med tanke på att detta är de vanligaste skadorna i vardagen, så är det förvånande hur litet vi vet om hur de ska behandlas. Det görs faktiskt en hel del misstag när vi ska ta hand om dessa (ofta smärtsamma) sår. Därför tycker vi att det är dags att avliva de tio vanligaste och mest envisa myterna om sårvård.

Läs vidare – snart kommer du att veta hur du på bästa sätt kan lindra smärta, undvika komplikationer och underlätta läkningsprocessen för sår eller små skador i framtiden.

Sätter plåster på armbågen

01 Myt

”Läker sår bättre när de utsätts för luft?”

Fakta om myt 1: Sår bör vara täckta med ett plåster

Det här är en myt som har hållit i sig i decennier. Överraskande nog, eftersom det viktigaste vid sårvård alltid bör vara att hålla ett sår så rent, bakteriefritt och skyddat som möjligt. Det viktigaste vid sårvård bör alltid vara att hålla ett sår så rent, bakteriefritt och skyddat som möjligt. Därför bör man alltid, efter att ha rengjort såret med en sårspray (utan alkohol, så att det inte gör ont), sätta ett plåster på det skadade området!

Alla Hansaplast-plåster andas och skyddar såret mot yttre påverkan, så att smuts och bakterier hindras från att tränga igenom och risken för infektion minskar. Dessutom är sårdynan i plåstret mjuk och skyddar såret mot smärtsam friktion och tryck. Resultat: Sårläkning kan äga rum ostörd.

Specialplåster, t.ex. snabbläkande plåster, andas också. Detta specialiserade sårförband av hudvänlig polyuretan garanterar ändå en fuktig sårmiljö, vilket förhindrar att det bildas sårskorpor. Det skapar optimala förhållanden för viktiga transmittorer och proteiner som hjälper till med läkningen och gör att såret sluts snabbare. Detta minskar risken för ärrbildning betydligt.

Stort, fyrkantigt sårförband

02 Myt

”Plåster är en möjlig grogrund för bakterier”

Fakta om myt 2: Plåster skyddar mot smuts och bakterier

En annan vanlig myt är att bakterier trivs särskilt bra under ett sårförband. I själva verket är det tvärtom: Genom att använda rätt plåster för att täcka ett rengjort sår skyddar du det mot kontaminering av mikrober och bakterier, och förhindrar på så sätt eventuella infektioner. Det är bevisat att plåster som innehåller silver som aktivt innehållsämne har en extra god effekt mot ett brett spektrum av bakterier och gynnar sårläkning. Silvret i sårdynan på ett sådant plåster har faktiskt en direkt effekt på bakteriernas cellmetabolism. Det hindrar bakterierna från att föröka sig och bekämpar aktivt dessa mikroorganismer.

Sprutar sårspray på ett sår på knäet

03 Myt

”Ju bättre sårvård, desto mindre ärr”

Fakta om myt 3: Bra rengöring och vård ger mindre ärr

Noggrann rengöring och vård av din skada med rätt förband eller plåster hjälper kroppen att läkas på bästa sätt. På det sättet kan du undvika eventuella komplikationer, som t.ex. bakterieinfektioner, att såret spricker upp igen på grund av yttre påverkan och att det bildas sårskorpor – allt detta är faktorer som bidrar till ärrbildning. Snabbläkande plåster som är baserade på principen för fuktig sårläkning och är idealiska för att minska risken för ärrbildning, vilket medför ett kosmetiskt tilltalande resultat.

En läkare

04 Myt

”Sår som läker långsamt kan vara tecken på allvarliga sjukdomar”

Fakta om myt 4: Sök läkare när dina sår läker onormalt långsamt

Sår som är särskilt besvärliga att läka kan t.ex. vara ett typiskt symtom på en sjukdom, som diabetes mellitus, eller tyda på ett nedsatt immunförsvar eller problem med blodcirkulationen. Därför är det viktigt att du låter en läkare undersöka ditt sår för att hitta eventuella orsaker om du misstänker att läkningen tar längre tid än normalt trots god sårvård.

Bild på ett skrubbsår

05 Myt

”Ju djupare sår, desto större smärta”

Fakta om myt 5: Ytliga sår är smärtsammare

Uppfattningen att detta kan vara sant är på något sätt förnuftig, eftersom det är lätt att tro att ju djupare ett sår är, desto mer ont gör det. Förhållandet kan emellertid vara det direkt motsatta. På grund av den stora mängden nervfibrer som finns precis under hudens övre skikt (epidermis eller överhuden) kan ytliga skrubbsår eller brännsår ofta göra mer ont än ett hugg eller skärsår som man kan få medan man arbetar i köket eller verkstaden.

Viktigt! Alla djupa sticksår eller skärsår som blöder kraftigt måste alltid ses om av en läkare!

Sätter ett plåster på handens insida

06 Myt

”Sår behöver bara plåster den första dagen”

Fakta om myt 6: Täck såret med plåster tills det är läkt

Många människor brukar bara sätta på ett plåster i det akuta skedet av skadan, det vill säga tills blödningen stannar av. Sedan tar man bort plåstret och kastar det snarast möjligt för att ”låta såret andas”.

Vetenskapliga studier har emellertid visat, att de flesta skador läks mycket bättre och utan komplikationer om de är skyddade med ett förband eller plåster tills de är helt läkta. Det finns till och med en ny generation av plåster, t.ex. snabbläkande plåster, som möjliggör optimala läkningsförhållanden för ditt sår samtidigt som det skyddar mot skadlig yttre påverkan.

Dessa specialplåster kan och bör sitta kvar på såret i två dagar eller mer, så att såret lämnas intakt och den pågående läkningsprocessen kan fortgå utan störningar. Om du använder ett vanligt plåster bör du emellertid byta det varje dag eller varje gång det har blivit vått, av hygieniska skäl.


Sprutar sårspray på en hand

07 Myt

”Alkohol är bäst när det gäller att rengöra och desinficera sår”

Fakta om myt 7: Använd alkoholfria sårsprayer med antiseptiska medel

Var försiktig! Olyckligtvis är det här en av de vanligaste missuppfattningarna. Alkohol är inte något bra val för rengöring och desinficering av en skada av flera olika skäl. Det inte bara svider på huden när det appliceras (vilket gör det särskilt olämpligt för att behandla sår hos barn). Ännu värre är, att alkohol är helt olämpligt för extremt känslig sårvävnad. Experter rekommenderar istället användning av alkoholfria produkter som innehåller antiseptiska medel, t.ex. polyhexanid, som det rätta valet för smärtfri sårdesinficering och -rengöring. Ett exempel är sårspray som inte innehåller alkohol. Den svider inte och underlättar sårläkning.


Bild av vatten som stöts bort av ett plåster

08 Myt

”Saltvatten är bra för läkningsprocessen”

Fakta om myt 8: Sår ska skyddas mot vatten

Detta är en legend som verkar komma från sjörövar- och äventyrsromaner. Även om många av oss gärna skulle vilja tro på den här romantiska teorin så måste vi tyvärr berätta att det är fullständigt nonsens.

Vad många inte tänker på är att havsvatten kan vara kraftigt förorenat, särskilt nära kusterna – med massor av mycket ohälsosamma bakterier eller kemikalier som ”simmar” omkring i det. Båda bidrar i hög grad till risken för en infektion och försenar sårläkning. Kontakt med vatten får dessutom alltid huden att svälla, vilket kan påverka processen för sårslutning. I det här fallet kan bakterier och mikroorganismer lättare tränga in i såret och risken för sårinfektion skulle öka dramatiskt.


Bild på ett infekterat sår

09 Myt

”Sår kliar när de läks”

Fakta om myt 9: Undvik att riva på såret för att förhindra risken för infektion

Vi vet alla hur det känns: en tid efter skadan börjar det sticka och klia i det berörda området. Detta gäller särskilt för ytliga sår.

Ja, det stämmer – faktum är att den här klådan kan tyda på att läkningsprocessen är på gång.  Men se upp! Om såret skulle bli mycket rött, vara sig, eller om klådan övergår till en pulserande känsla, så ska du absolut söka läkare eftersom detta kan vara tecken på en infektion som ska behandlas medicinskt så snart som möjligt.


Sätter ett litet plåster på en arm

10 Myt

”Små sår behöver inte behandlas.”

Fakta om myt 10: Även små sår bör vara optimalt skyddade mot infektioner med ett plåster

Ignorerar du småsår? Tyvärr gör många av oss det misstaget. Detta trots att det borde stå klart för oss alla, att för en bakterie är till och med det minsta nålstick ett enormt ingångshål i din kropp.

Därför: Täck alltid över ett sår med skydd så snart som möjligt, oavsett hur litet det är. Det hjälper till att förhindra infektion och garanterar optimal läkning.


Slutsats: Sätt på ett plåster!

Om du sköter din skada på rätt sätt kan det nästan åstadkomma små mirakler när det gäller din hud, särskilt om du använder rätt plåster för att täcka såret. Därför lönar det sig alltid att ha sårspray och bandage tillhands liksom ett urval av olika plåster och sårförband i olika storlekar, så att du är beredd på alla eventualiteter.

Vi hoppas att vi har rättat till några missuppfattningar inom ämnet sårvård och gett dig aktuell information, som du och din familj kan ha nytta av. Ta hand om dig!
Sortiment av Hansaplast-plåster

Sist men inte minst ...
... vill vi påpeka att alla ovannämnda tips har sammanställts med omsorg, men de kan naturligtvis inte ersätta medicinska råd och behandlingar. Detta gäller särskilt för större skador som alltid kräver medicinsk vård. Läs även bruksanvisningarna och/eller bipacksedlarna till våra produkter noga så att du kan använda produkterna på bästa sätt. Tack.

Överst på sidan

Besök alltid en läkare om såret är djupt, blöder eller visar tecken på infektion som rodnad, svullnad eller värme

Sök alltid medicinsk hjälp om du inte kan rengöra såret ordentligt.

Om du har diabetes är det särskilt viktigt att sköta sår på rätt sätt. Diskutera alltid eventuella frågor med din läkare och/eller fotvårdsspecialist, även när det gäller vård av småsår och hudsprickor – särskilt på fötterna.

Observera att inga av de ovanstående tipsen eller rekommendationerna ersätter medicinsk rådgivning. Läs noga igenom bruksanvisningarna som medföljer i våra produktförpackningar. Viktigt: Kontakta sjukvårdspersonal om du är osäker på hur du ska ta hand om ett sår på rätt sätt.

Informationen på denna webbplats ska inte användas för att ställa diagnoser eller behandla hälsoproblem eller sjukdomar. Den ersätter inte professionell vård eller rådgivning. Om du har eller misstänker att du har ett hälsoproblem ska du kontakta läkare. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning och vänta inte med att söka hjälp på grund av något som du har läst på den här webbplatsen.

Om du vill ha mer information om Hansaplasts produkter kontaktar du oss via vårt kontaktformulär. Läs noga igenom bruksanvisningarna som medföljer i våra produktförpackningar.