Värme och kyla

Alla upplever värme och kyla i olika grad beroende på blodflöde, kön, form, ålder, metabolism eller sömnstatus. Om man är trött är man till exempel känsligare för temperaturförändringar.

Det finns olika typer av termoreceptorer i huden och kroppens slemhinnor

som täcker olika temperaturer och som styr hur vi upplever värme och kyla.

Dessa receptorer aktiveras inte bara av omgivningens temperatur, varma och kalla föremål eller vätskor, utan även av aktiva ingredienser och naturliga växtdelar.

The No. 1 Thermocare System

Med hjälp av No.1 ThermoCare System kan Beiersdorf som första forskningsavdelning integrera en högeffektiv värmeaktiverad sammansättning i en milt vårdande fotkräm.

De aktiva ingredienserna i Warm & Care Thermocare System påverkar just de receptorer som styr den behagliga upplevelsen av värme och verkar där de behövs som bäst.