Tekniken

Värmecellerna i Hansaplast Therapeutic Heat Pads innehåller naturliga ingredienser som järnpulver, salt och kol. När påsen öppnas reagerar järnet med syret i luften och energi och värme frigörs. Salt och kol agerar som modulatorer och påskyndar den kemiska reaktionen. När den självhäftande dynan appliceras på huden utvecklas värmekänslan inom 30 minuter. Effekten verkar i 8 timmar med en konstant temperatur på cirka 40 °C.

Verkan

a. Stimulerar blodflödet: Värmen ökar blodflödet genom att utvidga blodkärlen. Detta leder till ökad transport av viktigt syre och nödvändig näring till muskelcellerna – ett första steg i självläkningsprocessen.
b. Främjar avlägsnandet av biprodukter: Avfallsmaterial som bildas i cellvävnaden och musklerna avlägsnas lättare tack vare det ökade blodflödet.
c. Lindrar smärta: Värmen lindrar spänningar och verkar lugnande och avslappnande samt ökar rörligheten.

Orsaker till smärta

Muskelpåfrestningar och -spänningar som ger smärta i nacke, axlar eller ryggslut är de vanligaste orsakerna till smärta. Vår moderna livsstil, till exempel enformiga arbetsställningar vid skrivbordet, lite eller ingen regelbunden motion och övervikt, leder till att allt fler får ont i muskler och rygg.

Hur uppfattas det?

Minskat blodflöde i stel muskelvävnad leder till sämre syre- och näringstillförsel och till en ökning av avfallsprodukter. Detta stimulerar nervcellerna att skicka impulser till ryggmärgen och vidare till hjärnan. När smärtan uppfattas i hjärnan leder den till olika fysiska reaktioner, till exempel muskelsammandragning som förvärrar smärtan.