Sekretesspolicy

Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) är medvetna om att skyddet av personuppgifter och konfidentiell hantering av dem är mycket viktigt för våra användare. Därför vill vi beskriva vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den.
 
 
Insamling och användning av personuppgifter
 
Personuppgifter är information som identifierar dig, exempelvis ditt namn, din e-postadress eller din postadress. Beiersdorf samlar inte in personuppgifter från dig förutom när du specifikt anger sådana uppgifter (t.ex. när du prenumererar på nyhetsbrev, deltar i en undersökning, tävling eller ett lotteri, beställer prover eller broschyrer eller begär information) och godkänner att vi använder dem.
 
Vi lagrar, använder eller överför dina personuppgifter enbart enligt ditt medgivande och i den utsträckning – med avseende på innehåll och tid – som krävs i varje enskilt fall, t.ex. för att svara på dina frågor, uppfylla dina begäranden eller informera dig om resultaten av en tävling eller ett lotteri.  
För att göra detta måste Beiersdorf eventuellt överföra personuppgifter till andra företag inom den globala Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänstleverantörer för ytterligare databearbetning. Tjänstleverantörer kan, till exempel, anlitas för transport av varor, distribution av marknadsföringsmaterial eller inom ramarna för tävlingar. Beiersdorf kräver att dessa parter accepterar att bearbeta personuppgifter baserat på våra instruktioner och i enlighet med detta dataskyddsmeddelande.
 
Alla andra överföringar av dina personuppgifter, exempelvis överföring av inloggningsuppgifter från våra webbplatser till tredje parts sociala medier eller webbtjänster som Facebook eller Twitter, kräver ditt uttryckliga godkännande i förhand. Beiersdorf garanterar att vi inte kommer att sälja eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock bli tvungna att yppa information om dig om lagen kräver att vi gör det eller i enlighet med lagenliga myndighetsbegäranden.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras genom er användning av webbsidan (inklusive er anonyma IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.
Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs för att göra det enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka till användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Du kan hindra Google från att upptäcka en cookie som genereras på grund av och i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress ) samt behandling av dessa uppgifter genom att hämta och installera denna plug-in:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Användning av personuppgifter för annonsering eller marknadsföring

Om du uttryckligen godkänner att vi använder dina personuppgifter för annonsering eller marknadsföring, lagras dina personuppgifter och används kontinuerligt i sådana syften, t.ex. för att skicka nyhetsbrev eller produktprover till dig, be om ditt deltagande i tävlingar eller lotterier, via e-post eller vanlig post eller via en annan kommunikationskanal som du godkänner. Vi kan använda dina uppgifter för att skapa och underhålla en användarprofil för att visa individuella annonser och kampanjer för dig. Vi kan även andra uppgifter som du angett för att analysera och förbättra effektiviteten hos webbplatstjänster, annonsering, marknadsföring, marknadsundersökningar och säljarbete.

Rätten till information
 
På begäran informerar vi dig utan dröjsmål om vilka av dina personuppgifter, om några, som samlats in under dina besök på vår webbplats. Skicka alla frågor till någon av adresserna som anges ovan.

Återtagning av medgivande

Du kan återta ditt medgivande av vår användning av dina personuppgifter helt eller delvis när som helst med framtida giltighet. Vi raderar dina uppgifter när vi tagit emot ditt meddelandet om återtagning av medgivande. Skicka ditt återtagande till oss, helst till någon av följande adresser:

Per e-post:
E-post

Per post:
Beiersdorf AG
Unnastraße 48
D-20253 Hamburg
Tyskland

Automatiskt registrerad information (ej personuppgifter)
 
När du ansluter till vår webbplats samlar vi automatiskt in allmän information som inte rör din person, t.ex. internetleverantörens namn (eller för företagsnätverk, namnet på företaget), webbplatsen du besökte före vår, information på vår webbplats som du har visat, datum och tid för visningen samt den operativsystemversion och webbläsarversion som används.
 
Denna information samlas in och analyseras i anonym form. Den används enbart i syfte att göra webbplatsen mer tilltalande samt för att förbättra dess innehåll och funktion. Den bearbetas inte ytterligare och skickas inte till tredje part.

Cookies

För att underlätta användningen av vår webbplatser använder vi "cookies". Cookies är små dataenheter som lagras på din hårddisk av din webbläsare och som är nödvändiga för användningen av vår webbplats. Vi använder cookies för att bättre förstå hur vår webbplats används och för att förbättra navigeringen. Cookies hjälper oss att avgöra, exempelvis, om en sida på vår webbplats redan har visats. Cookies kan även visa om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare. De cookies vi använder lagrar inga personliga data och samlar inte på annat sätt in information som kan identifiera dig personligen. Om du inte vill ta emot cookies konfigurerar du webbläsaren för att radera alla cookies från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller visa ett varningsmeddelande innan en cookie lagras.

Barn
 
Vi samlar inte in personuppgifter för barn. Om det kommer till vår kännedom att sådana uppgifter har uppgetts för oss utan tillstånd från barnets föräldrar eller vårdnadshavare, försöker vi radera dem omgående. När vi gör det styrs vi av relevanta instruktioner från dig i egenskap av förälder eller vårdnadshavare.
 
Datasäkerhet
 
Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förluster, ändringar, stöld eller åtkomst från obehörig tredje part.
 
Uppdateringar och ändringar
 
Vi kan ändra eller uppdatera delar av detta dataskyddsmeddelande när som helst och utan föregående meddelande till dig. Kom tillbaka med jämna mellanrum och informera dig om ändringar eller uppdateringar av meddelandet. Vi anger meddelandets giltighetsdatum.