Om sårvård

Huvudsyftet med sårvård är ett säkert och tryggt skydd - för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för en ostörd och optimal sårläkningsprocess utan komplikationer.

Varför ska ett sår skyddas?

Att hålla ett sår säkert skyddat är mycket viktigt för läkningsprocessen. När såret är exponerat lämnas det försvarslöst mot olika element som kan orsaka infektion, svullnad eller andra komplikationer.
 

Maximalt sårskydd - minimal ärrbildning

 
Bakterier kan till exempel lätt ta sig in i kroppen genom ett öppet, oskyddat sår och orsaka infektion. Genom att vandra djupt under hudytan kan en allvarlig, svårbehandlad infektion bromsa läkningsprocessen, sprida sig och orsaka andra oönskade komplikationer. Vatten är också ett hot mot sårläkningen.

Vatten kan till exempel vara förorenat med bakterier eller innehålla skadliga element så som klor, vilket kan öka risken avsevärt för infektion och fördröja sårläkningen. Kontakt med vatten kommer dessutom att få huden att svälla, vilket leder till att såret stängs. I det här fallet, bakterier och baciller lätt komma in i såret, vilket skapar en ännu större risk för infektion. 

Bakterier kan vandra djupt in i såret och orsaka allvarlig infektion.
Bakterier kan vandra djupt in i såret och orsaka allvarlig infektion.
Ben i vatten.
Klor kan irritera sårområdet och fördröja läkningen.

Rätt skydd är avgörande.  Beroende på typ, storlek och placering av såret, behöver du ett plåster som är anpassat till dina särskilda behov av läkning för att säkerställa att såret är ordentligt skyddat mot yttre faktorer och risken för infektion. När du har hittat det plåster som är lämpligast för ditt sår, ska du följa dessa rekommendationer för att tillämpa rätt vård.

Överst på sidan

Behandla ett sår

Hur ser en optimal sårvård ut?

Händer tvättas.

Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och vatten innan du hanterar ett sår.

Det viktigaste för ett sår är vila. Skrapning och friktion på såren bör undvikas.

Händer sprayas.
Därefter måste det påverkade hudområdet rengöras. För detta används specialtillverkade sårrengöringsprodukter som exempelvis Hansaplast sårspray. Vid behov ska såret också desinficeras ordentligt. Som hjälp vid rengöringen rekommenderas en steril gasbinda eller en ren trasa. Försök inte att på egen hand avlägsna främmande föremål som fastnat i såret (t.ex. glasbitar); detta bör endast hanteras av kvalificerad sjukvårdspersonal.
Finger plåstras om.
Ett plåster ska läggas på när såret har rengjorts och blödningen har upphört. Se till att plåstret appliceras utan veck eller töjning för att främja ett optimalt sårskydd.

Experten säger

Intervju med Carsten Hartkopf, Forskning och utveckling, Beiersdorf AG

"Huvudmålet med sårläkning är att det drabbade hudområdet läker snabbt och ordentligt, utan ytterligare komplikationer från yttre faktorer.  Detta är det enda sättet att försäkra sig om bästa möjliga skydd mot infektioner - och infektion är hot #1 när det gäller sårläkning. Vatten och fukt orsakar svullnad i huden. Detta kan göra att sårets yta blir mottaglig för bakterier och baciller, vilket leder till en ökad risk för infektion."

Ett komplett 24-timmars sårskydd

Foto på Carsten Hartkopf; Forskning och utveckling, Beiersdorf AG.
Foto på Carsten Hartkopf; Forskning och utveckling, Beiersdorf AG.
Vattentäta plåster ger optimalt skydd mot bakterier samtidigt som huden kan andas.
Vattentäta plåster ger optimalt skydd mot bakterier samtidigt som huden kan andas.

Vanliga frågor med svar

 1. Stödjer plåster sårläkning?

  Plåster ger stöd för sårläkning från skadetillfället till slutet av sårläkningsprocessen. De skyddar hudvävnad från yttre påverkan, såsom tryck, vatten, föroreningar och infektioner.
 2. Vilket plåster till vilket ändamål?

  Oavsett om det är skrapsår eller skärsår - det finns ett plåster som är rätt för varje tillfälle.  Särskilda vattenresistenta produkter skyddar inte bara mot fukt, de är också andningsbara och tunna och därmed flexibla nog att anpassa sig till hudens rörelser. Eftersom plåstren är utformade för att böjas ska de appliceras utan veck eller överdriven spänning.
 3. Under vilken tidsperiod kan ett plåster användas?

  Från början, till dess att såret är helt läkt. Plåstret bör bytas dagligen för att kontrollera läkningsprocessen och för att möjliggöra övervakning av inflammation och/eller andra avvikelser samt av hygieniska skäl. Moderna, vattentäta plåster möjliggör andningsförmågan och är särskilt hudvänliga.
Överst på sidan

En optimal lösning för snabb och säker sårvård

Hansaplast Aqua Protect

Plåster som skyddar mot vatten

Hansaplast products that protect against water

Hansaplast Aqua Protect Strips ger ett perfekt skydd när du tvättar dig, duschar, badar och simmar. De är 100 % vattentäta, sitter fast på huden, ger skydd och dämpar med en icke-stickande sårplatta. För att hålla ett större område täckt med ett vattentätt plåster, prova Hansaplast Aqua Protect XXL antibakteriella plåster.

Överst på sidan

Förebygg ärr

Hur du förebygger ärr och hjälper såren att läka bättre

 1. Det viktigaste är att ett sår förblir konsekvent skyddat. Endast på detta sätt kan infektioner och risken för komplikationer minimeras.

 2. En annan viktig faktor är vila, vilket innebär att inte röra sårskorpan (än mindre ta bort den) samt att undvika friktion och tryck från kläder eller andra yttre faktorer.

 3. UV-strålar och exponering för solljus bör undvikas under alla faser av sårläkningen, eftersom exponering för sol kan leda till röda, synliga ärr och missfärgning av huden.

Termen "bättre läkning" gäller inte bara tills sårläkningsprocessen är avslutad. Även efter 10 år är korrigering av ärren, även kallat "omformning" av ärren, möjligt med hjälp av speciella plåster och salvor. Rådgör med din apotekare eller en betrodd läkare om tillämpliga produkter.

Vad kan du göra mer?

 1. För att förebygga sår överhuvudtaget kan du överväga att bära gummihandskar vid diskning för att skydda dig mot skärsår.
 2. Var försiktig med att överanvända engångsrakhyvlar när du rakar dig. När bladen börjar bli slöa är det naturligt att automatiskt utöva mer tryck, vilket ökar risken för skärsår.
 3. När du arbetar med vassa föremål som knivar, saxar eller sågar bör du närma dig uppgiften på ett lugnt sätt. Om du arbetar hektiskt eller när du är övertrött ökar risken för skador.

Vi rekommenderar att du kontaktar en läkare under följande omständigheter:

 • Om såret är djupt och orsakar stora blödningar.
 • Om såret visar tecken på infektion, t.ex. rodnad, värme, smärta och svullnad.
 • Om det finns inbäddade främmande föremål.
 • Om det rör sig om ett djur- eller människobett.
 • Om såret är beläget i ansiktet.
 • Om det inte finns tillräckligt med stelkrampsvaccin och naturligtvis när du har frågor eller är osäker.
Överst på sidan

Sök alltid läkare om såret är djupt, blöder eller visar tecken på infektion som rodnad, svullnad eller värme. Se också till att söka läkarhjälp om du inte kan rengöra såret ordentligt.

Om du har diabetes är en ordentlig sårvård särskilt viktig. Diskutera alltid alla problem du kan ha med din läkare och/eller fotläkare, även när det gäller vård av mindre sår och hudsprickor - särskilt på fötterna.

Observera att inget av ovanstående tips eller rekommendationer ersätter medicinsk rådgivning. Läs noggrant igenom de bruksanvisningar som finns på våra produkters förpackningar. Viktigt: Rådfråga en sjukvårdspersonal om du är osäker på om du kan behandla ditt sår på rätt sätt.

Den information som tillhandahålls via denna webbplats ska inte användas för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller en sjukdom. Den ersätter inte professionell vård eller rådgivning. Om du har eller misstänker ett hälsoproblem bör du kontakta din läkare. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka den på grund av något du har läst på denna webbplats.

För ytterligare information om Hansaplasts produkter kan du kontakta oss via e-post. Läs noggrant igenom de bruksanvisningar som finns på förpackningarna till våra produkter.