Allergi mot latex, så kallad latexallergi, är ett allvarligt tillstånd som drabbar en stor del av världens befolkning. Allergin är dock vanligare bland personer som regelbundet utsätts för latexprodukter, till exempel sjukvårdspersonal, mekaniker och städare. Personer som har eksem eller andra allergier, som exempelvis hösnuva eller nötallergi, är också mer benägna att ha latexallergi, vilket ofta kallas för plastallergi.

På Hansaplast strävar vi ständigt efter att utöka vårt utbud av latexfria produkter och förpackningar. Från och med 2021 kommer majoriteten av Hansaplasts sortiment att vara helt latexfritt. Denna förändring gör Hansaplast till företrädare för genuint latexfria produkter. 

Varför kan man få eksem av plåster? Vad är latexallergi?

Termen "latex" avser naturgummilatex, vilket är ett material som tillverkas av en mjölkvit vätska från gummiträdet Hevea brasiliensis. Latexmaterial används i många vardagliga föremål, från gummiband och ballonger till nappflaskor och kondomer. Latex används också i många plåster och bandage.

Det finns två typer av latexallergi: typ I och typ IV.

En flicka plåstrar om en annan flicka.
Skärsår och skrapsår på händerna? Hansaplasts plåster med Bacteria Shield ger ett effektivt sårskydd.

Typ I och Typ IV

Om en person med latexallergi av typ I kommer i kontakt med latexmaterial kan det omedelbart utlösa en allvarlig allergisk reaktion som sträcker sig från kontakturtikaria (lokal svullnad och rodnad som liknar en reaktion på ett bistick) till extrem klåda. Det kan också ge astmaliknande symtom, en stram känsla i bröstet och, i de allvarligaste fallen, anafylaxi.

Typ IV är den vanligaste och betydligt lindrigare formen av latexallergi. Den yttrar sig vanligtvis som kontaktdermatit, med fördröjd uppkomst, från 12 till 48 timmar efter hudkontakt.

Latexallergier är vanligare hos personer som redan har allergier, exempelvis hösnuva och allergier mot vissa frukter och nötter. En slags IV-allergi mot latex kan dock utvecklas till en typ I-allergi efter långvarig eller upprepad exponering. Det är därför personer som ofta bär personlig skyddsutrustning (PPE) innehållandes latex, som löper större risk att drabbas av gummiallaergi, eller så kallad latexallergi.

Latexallergier kräver en korrekt diagnos, särskilt med tanke på de potentiellt allvarliga och livshotande symptomen. Om du tror att du kanske är allergisk mot latex bör du kontakta din läkare. De kan utföra ett hudpricktest och/eller ta ett blodprov för undersökning. Personer med latexallergi kan fortfarande leva ett normalt liv, men måste vara särskilt försiktiga för att undvika materialet så att de inte få en reaktion.


 Läs mer om våra Elastic plåster, Aqua Protect plåster, Sensitive plåster samt Sensitive barnplåster.

Överst på sidan

The facts about Hansaplast latex-free products

Hållbarhet är ett ämne som är intressant och viktigt för våra konsumenter. En del av våra ansträngningar inom detta område, är att vi försöker vara så transparenta mot konsumenterna som möjligt. Genom att erbjuda omfattande information om säkerheten hos de ingredienser vi använder, och om miljövänligheten i vår formula och våra förpackningar, kan vi informera, inspirera och involvera konsumenterna i våra hållbarhetsåtgärder och initiativ. 

Vår laboratoriechef för hälso- och sjukvården Simon Van Leeuwen.
Vår laboratoriechef för hälso- och sjukvården Simon Van Leeuwen.

Latexfria produkter levereras inte alltid i latexfria förpackningar. Även om produkterna i sig är fria från latex kan personer med latexallergi fortfarande drabbas av en allergisk reaktion efter att ha varit i kontakt med förpackningen. Till exempel innehåller sårdynan och den avtagbara skyddsfilmen i vissa "latexfria" plåster fortfarande latex. På Hansaplast strävar vi efter att göra våra produkter helt latexfria. Alltså att både våra produkter och förpackningarna som de levereras i är fria från latex och går att använda för den med latexallergi.

Bortsett från allergirelaterade frågor har avlägsnandet av latex från våra produkter och förpackningar också miljöfördelar. Kommersiell odling av gummiträd är ofta miljöfarlig och innebär användning av bekämpningsmedel. De stora träden kräver också mycket utrymme. 

Från och med 2021 kommer majoriteten av Hansaplasts produkter och förpackningar att bli latexfria. Våra ansträngningar fortsätter för att minska och ta bort användningen av latex i hela vårt produktsortiment. Genom att göra dessa åtaganden och genomföra dessa förändringar, blir Hansaplast en företrädare för helt latexfria produkter.

0 % LATEX Ingen risk för allergier orsakade av latex.
Överst på sidan